Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
Onze aanpak


Celcus biedt een gestandaardiseerde aanpak om de behoefte naar intelligence en performance management in kaart te brengen en te vertalen naar een gefaseerd implementatieplan om dit te verwezenlijken.

Wij zijn graag zo duidelijk mogelijk als het gaat om uw verkenning naar de juiste partner en/of software. Celcus biedt al haar opdrachtgevers een ‘proof of concept’ aan. Het stelt u in staat om te zien in hoeverre we uw specifieke bedrijfsprocessen doorgronden en concreet vertalen naar een applicatie gebasseerd op uw eigen gegevens. Het stelt ons in staat om aan te geven hoe de applicatie gebouwd is en hoe het uitbouwen van de applicatie en het beheer zelf ter hand genomen kan worden. Bovendien kan op basis van een eerste proof of concept een beeld gegeven worden van de investering die een degelijk project met zich meebrengt.

Daag ons uit met complexe vraagstukken. De meeste applicatieve toepassingen die Celcus maakt integreren BI en PM functionaliteit. Het is ook niet ongebruikelijk dat Celcus gevraagd wordt tot één geïntegreerde omgeving te komen voor alle BI en PM functionaliteit.

Een blijvend voordeel voor onze opdrachtgevers drijft ons. Dit valt of staat bij het goed begrijpen wat u wilt bereiken. Echt begrijpen. U kent uw bedrijf of organisatie beter dan wij. Met begrip van de strategische context kunnen wij u vervolgens adviseren, de wensen zo scherp mogelijk formuleren, het strategisch raamwerk opstellen, de verwachtingen afstemmen en tot heldere afspraken komen inzake budget, voorwaarden en doorlooptijden.

Denk groot en begin klein: zodra de gehele architectuur is uitgewerkt gaan we een deel van de requirements uitwerken in de vorm van een concrete applicatie. Een gefaseerde aanpak waarbij per deeloplevering gewerkt wordt met een budget, risico analyse, milestones, een planning en heldere verwachting ten aanzien van het resultaat. Wij informeren alle stakeholders optimaal over de voortgang van onze projecten. We stemmen af met uw organisatie, we kunnen bijvoorbeeld werken met Prince2 of onze Agile aanpak. Belangrijk hierbij is dat we regelmatig contact met elkaar hebben.

Onze implementaties zijn erop gericht uw gebruikersorganisatie achter te laten met een systeem dat door uzelf of uw eigen team onderhouden en uitgebreid kan worden. Opleiding en training worden op maat aangeboden. Na acceptatie kunt u beheerwerkzaamheden eventueel ook aan ons uitbesteden door middel van een service level agreement.