Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47

Enterprise Performance Management


Wat is Enterprise Performance Management (EPM)?
Enterprise Performance Management bouwt verder op de basis van Business Intelligence. Het belangrijkste is het toevoegen van een continue verbeter proces (Plan & Control cyclus). Hiermee krijgt u grip op uw organisatie en wordt het mogelijk de resultaten vanuit BI ook daadwerkelijk om te zetten in acties. Hiervoor is ook aanvullende functionaliteit noodzakelijk met betrekking tot de tooling.

Traditionele BI-tooling volstaat meestal niet voor Performance Management. Vaak wordt er dan ook gebruik gemaakt van Excel om toch een budget en forecast te maken, omdat dit met BI tools niet lukt. Met Behulp van Enterprise Performance Management technologie lukt dit wel. Qua tooling betekent dit, dat u met een Enterprise Performance Management systeem niet alleen kunt rapporteren, maar ook budgetteren, (rolling) forecasten en what if analyses uitvoeren. Beheersing van de P&C-cyclus met de juiste tooling kan uw organisatie strategische voordelen opleveren.

Performance Management systemen hebben ook een krachtige rekenengine. Daarmee kunt u ook PxQ (bijvoorbeeld sales) en andere berekeningen real-time doorrekenen in relatie tot uw kosten en baten. Door toepassing van workflow kunt u processen controleren en voortgang bewaken en zo tijdig bijsturen. Door rollende versies/scenario's bent u in staat om in plaats van een budget ook nuttige forecast versies te maken. Belangrijk voordeel hierbij is dat een Performance Management tool hierbij veel werk uit handen neemt en zorgt voor minder fouten.

Meer waarde dan Business Intelligence
Traditionele business intelligence tools beschikken niet over de mogelijkheid om handmatig cijfers of commentaren in te voeren. Via een Excel add-in, web- of mobile applicaties bieden wij deze functionaliteit wel. Hierdoor bent u in staat veel meer processen efficient te ondersteunen zoals een begrotingsproces, prognose proces, evaluatieproces, enzovoort. Typisch gegevens die vaak nog periodiek uitgevraagd of vastgelegd worden door middel van Excel.

De eerste stap in Performance Management
Vaak zien we dat veel organisaties grip willen krijgen op hun financiële toekomst. We beginnen dan ook vaak met oplossingen voor verlies & winst en de balans. Daarna volgen meestal cashflow en cost center gebaseerde planning. Veel organisaties ontdekken dan dat een goed Performance management systeem dan ook naadloos kan integreren met Sales, HR, projecten, Operations, Inkoop en zelfs Risk Management. De kracht zit hier dan ook in onze integratie van deze verschillende oplossingen. Door een goede integratie wordt plannen, budgetteren en forecasten efficienter én effectiever.

Maar dit kunnen we toch al met Excel?
Veel organisaties hebben veel geïnvesteerd in Excel toepassingen en beschikken over medewerkers die hier blindelings mee overweg kunnen. U kunt zelf kiezen hoe wij uw performance management platform inrichten. Hierbij kunnen we ook gebruik maken van uw bestaande excel omgeving. Vanuit de visie dat Excel de meest gebruikte tool is voor BI en performance management (Excel) is het dan vaak ook helemaal niet nodig al uw gedane werk overboord te gooien. Met andere woorden, we bieden performance management tools die de voordelen van Excel behouden en de nadelen elimineren. We maken dan ook een naadloze integratie met Excel.

Als u goed overweg kan met Excel, zal u onze performance management oplossingen weten te waarderen. De gevens beschikbaar in een performance management tool kunt u naadloos gebruiken in de Word en Powerpoint add-ins. Vanuit Excel kunt u direct Excel-gegevens converteren naar online modellen, waardoor u uw bestaande omgevingen in enkele minuten kan transformeren. U heeft toegang tot een rijke set van corporate performance management functionaliteit, waaronder Top Down en Bottom Up planning methodieken, predictive analytics, work-flow, writeback en commentaar. U maakt interactieve rapporten en planning sjablonen live vanuit Excel.

Overal inzicht en sturing - altijd
Naast een Excel add-in werken de meeste Performance Management tools met een web portal of mobiele app. Alles voor planning, analyse en rapportage toepassingen in een intuïtieve webinterface. De webinterface geeft u een gebruiksvriendelijke front-end die vergelijkbaar is met Microsft Office, zodat u al uw Excel vaardigheden kunt gebruiken en snel de kracht van gegevens kan tonen voor elk onderdeel van uw organisatie. Met onze tooling heeft u self-service inzicht voor iedereen: van het ontsluiten van gegevens, tot dashboards, tot rapporten, Ad-hoc analyse en planning. Real-time gegevens kunt u raadplegen op uw smartphone of tablet.

En nu verder!?
Performance Management toepassingen hebben impact op de bedrijfsvoering. Vaak richten organisaties zich op technologie als een middel om de betrokkenheid van gebruikers te verhogen en aan te sturen op besluitvorming die is gestoeld op feiten. Ofschoon technologie een belangrijke katalysator kan zijn is, vormt technologie slechts een relatief klein onderdeel van de totale oplossing. Meer essentiële ingrediënten voor succes zijn mensen, processen en de organisatie.
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen
  (0346) 76 90 47