Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
HRPersoneel management


Vanuit ons perspectief is sales planning het meest belangrijke planning vraagstuk van een organisatie. Personeel planning komt tweede. Met HR planning kunt u bepalen hoeveel u dient te besteden aan personeel op basis van de verwachte omvang en eisen van de organisatie. Sales planning bepaalt in hoge mate een schatting van hoeveel mensen er nodig zijn om te voorzien in uw groei. Daarnaast is het ook van belang om inzicht te hebben in verloop, salarisontwikkeling, verlof, ziekteverzuim of overplaatsingen. Mogelijkheden die wij aanbieden voor het verbeteren van HRM-processen:
  • Personeel planning
  • Personeel scenario planning
  • Ziekteverzuim monitoren
  • Verlof
  • Personeel tevredenheid
  • Personeel opleiding & training
  • Personele verdeling
  • Interne/ externe inzet