Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47

Business Intelligence
Wat is Business Intelligence (BI)?
Business Intelligence is een 'paraplu'-term die gebruikt wordt om processen en technologieen te duiden die gebruikt worden voor gegevens-analyse en het omvormen tot bedrijfsinformatie. Doorgaans begint dit met het verzamelen en samenvoegen bestaande databronnen in een centraal systeem, genaamd een data warehouse. Alle gegevens in een data warehouse zijn geschikt gemaakt voor presentatie in rapporten en dashboards.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor uiteenlopende vormen van analyse. Denk hierbij aan totalen en/of gemiddelden opgedeeld in categorieen, maar ook trends en voorspellingen. Dit geeft dus meer inzicht in het verleden. Verder zijn complexe vormen met heel veel invalshoeken mogelijk. Waarbij veel data aan elkaar gekoppeld kan worden om een totaalbeeld te krijgen.

1 Ontsluiten bronsystemen
We beginnen met en solide basis, dus met het verzamelen van feiten (actuals) uit uw bestaande operationele systemen. Denk hierbij aan uw ERP, CRM, HRM, etc. We kunnen op bijna alle systemen koppelen, klik hier om al onze koppelingen te bekijken.

2 Inlezen bestanden
Wij begrijpen dat niet al uw gegevens en bewerkingen staan in een systeem of database. Toch zijn ook deze gegevens uit losse bestanden heel waardevol. Vaak beginnen we dan ook met bestaande Excel, csv of Access bestanden. Ook diverse losse bestanden kunnen we probleemloos integreren in één centraal systeem. Kijk hier voor een overzicht van alle bestandensformaten die we nu al ondersteunen.

3 Integratie en opschonen
Door het combineren van diverse bronnen maken wij integraal rapporteren mogelijk. Alle gegevens uit verschillende bronnen worden samengevoegd, dit noemen we data-integratie. In technische zin heet dit: Extract, Transform en Load (ETL). Tijdens deze processen koppelen we (eventueel real-time) op uw gegevens-bronnen. De gegevens worden vervolgens gekopieerd en daarna verwerkt tot een multi-dimensioneel formaat.

Vaak worden ook alle gegevens opgeschoond, hiermee verbeteren we vaak ook de kwaliteit van uw gegevens en dus ook de kwaliteit van de uiteindelijke (management) informatie enorm. Tot slot slaan we alle gegevens op in één centraal systeem. Dit kan een datawarehouse zijn, maar ook een datamart of zelfs een aparte losse database voor analyse doeleinden.

4 Eén centraal data warehouse
In een data warehouse worden alle relevante gegevens centraal opgeslagen. Belangrijk hierbij is dat een datawarehouse vaak over tijd (bijvoorbeeld elk uur of eens per dag) een 'foto' maakt van alle standen. Het zijn dus kopieën en alle gevegens in uw operationele systemen blijven dus onveranderd! U kunt hiermee een aantal zeer effectieve voordelen kunt behalen:
  1. Eén bron van waarheid;
  2. Relaties en trends, gecombineerd vanuit diverse verschillende bronnen;
  3. Vereenvoudigd centraal beheer: data-kwaliteit en toegangsrechten op één plek.
Wij automatiseren het liefst het gehele proces vanuit al uw bronnen tot datawarehouse. Hiermee ontstaat één betrouwbare bron en hoeven gebruikers niet zelf gegevens te exporteren en te bewerken. Dit voorkomt fouten en dus onbetrouwbare gegevens.

5 Inzichten: duidelijke rapportages en dashboards
Uiteindelijk doen we al die moeite in de voorgaande stappen om tot goede rapportages en duidelijke dashboards te komen. Hiermee krijgt u perfect inzicht in de stand van zaken.

In dashboards willen onze opdrachtgevers graag totalen en Key Performance Indicatoren (KPI's) zien en eenvoudig kunnen door klikken op aandachtsgebieden. Hierbij beginnen we meestal op het hoogste niveau in uw organisatie en kunt u vervolgens snel doorklikken naar een business unit of afdeling.

Rapporten verschaffen (gedetailleerde) informatie over de onderliggende oorzaken. Wij bieden uiteenlopende mogelijkheden om snel en eenvoudig ad-hoc rapportages samen te stellen. Hiermee kunt u als eindgebruiker zelf binnen enkele seconden uw gewenste informatie op uw scherm krijgen.

En nu verder!?
Zodra we samen een goed functionerende BI-omgeving hebben opgezet, heeft u een goede basis om uw organisatie effectief te sturen. Veel organisaties kunnen dan ook niet meer zonder!

Vaak zien we in de praktijk dat organisaties dankbaar gebruik maken van een centraal systeem (bijv. een data warehouse). Daarna worden deze gegevens gebruikt om diepere analyses en planningen te maken. Veel organisaties gebruiken hiervoor dan Excel, wat vaak weer tot resultaat heeft dat u over tijd weer de zelfde problemen krijgt als in de periode vóórdat er een goed datawarehouse was.

Zodra gegevens in uw datawarehouse ook gebruikt worden in een Plan & Control cyclus voor bijvoorbeeld planning en forecasting, dan krijgt uw organisatie nieuwe behoeften. Binnen onze diensten hebben wij hiervoor perfect aansluitende oplossingen om niet in dezelfde valkuilen te trappen als voordat u een datawarehouse had. Lees hier meer over onze complete integratie met uw Plan en Control cyclus.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen
  (0346) 76 90 47