Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
risk

Risk ManagementWe bieden u één enkel systeem waarmee u al uw risico’s kunt beheren. De oplossing ondersteunt de operationele risico-inventarisatie en evaluatie, controle evaluatie, verlies management, probleem sanering, Key Risk Indicator monitoring en rapportage van risico’s.

Het vervangt omslachtig, duur en vaak Excel-gebaseerde instrumenten voor risicobeheer door een sterk geautomatiseerde, efficiënte en gezamenlijke aanpak. De oplossing is schaalbaar en flexibel genoeg om te gebruiken in elke organisatie en ondersteunt de besluitvorming op elk niveau in de organisatie. De oplossing biedt een volledige audit trail en standaard set van rapportage voor externe en interne audits. Mogelijkheden die wij aanbieden voor het verbeteren van ERM-processen:
  • Organisatorische inbedding & eigenaarschap
  • Risico vastlegging & Heatmap
  • Risico appetite
  • Maatregel/control vastlegging
  • Maatregelen plannen en monitoren, inclusief uploaden bewijslast
  • Risico rapportage & dashboards
  • Workflow
Meer informatie over alle mogelijkheden? Kijk op RiskDelta.nl