Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
Uitdagingen waar wij raad mee weten


Herkent u dit?
Veel organisaties gebruiken Excel voor hun management informatie. Hierbij worden gegevens uitgevraagd bij verschillende organisatorische eenheden. Voorbeelden zijn verkoopplannen, cost center planningen, personeelsplanningen, investeringsplannen, projectplanningen tot en met capaciteitsplanningen. De Excels worden doorgaans vooraf ingevuld met realisatiecijfers. Dit is dan een download uit het ERP systeem of zelf handmatig. De gegevens worden samengevoegd waarna rapportages, analyses en dashboards ontstaan.
Klinkt eenvoudig, maar dit is het niet…

Zodra een organisatie groeit en er steeds meer behoefte komt aan eenduidige en betrouwbare management informatie, blijkt bovenstaand proces niet meer toereikend. Het effect is dat controllers zich steeds meer bezig moeten houden met verzamelen, schonen en controleren van gegevens en steeds minder kunnen concenteren op
waar het echt om gaat: rapporteren en analyseren.

Uitdagingen waar wij mee kunnen helpen:
“Onze gegevens en informatie is versnipperd, hoe kan ik een transparante omgeving creëren die me precies bied wat ik wil weten?”

“Het gebruik van Excel is bewerkelijk, foutgevoelig, slecht beschermd en biedt geen mogelijkheden om processen te beheersen. Hoe kunnen we het gebruik van Excel overstijgen zonder de voordelen die Excel biedt teniet doen?”

“Veel van onze BI/ PM projecten hebben een dusdanig lange doorlooptijd dat men ze is gaan zien als problemen in plaats van oplossingen.”

“Ik wil niet alleen maar onze organisatie managen met behulp van inzicht in het verleden, maar de juiste beslissingen kunnen nemen en sturen op basis van een goed beeld van wat er staat te gebeuren.”

Wij hebben een oplossing! bel ons
  (0346) 76 90 47

Wat we ook vaak horen...

“Hoe kunnen we de organisatie wendbaarder maken door een snellere en meer gedegen inrichting van planning, forecasting en budgetering?”

“Hoe kunnen onze business professional meer onafhankelijk opereren van ICT en externe consultants zonder dat ze naar Excel hoeven te grijpen?”

“Hoe kan ik de kosten aan software, implementatie en beheer van ons informatie management systeem verlagen?”

Heeft u ook een uitdaging op het gebied van inzicht in uw bedrijfsvoering en/of planning-, forecasting- of budgetteringsvraagstukken?
Bel ons via (0346) 76 90 47