Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47

Klantverhaal Bindinc

“Het is eenvoudiger, minder tijdrovend en betrouwbaarder. Wij geloven dat Jedox een geweldige aanwinst is die ons helpt in het realiseren van onze missie.”

Barent Momma

-

General ManagerInnovatie op alle kanalen

Een belangrijke driver voor Bindinc is hun vermogen om zich aan te passen. Consumentengedrag wijzigt en het medialandschap wijzigt mee. Bindinc is continu aan het zoeken naar manieren om hun Custom Media Programma’s & Services en Data Services te verbeteren, maar gelijktijdig streven ze ook naar operationele klasse.

“Het behouden en verbeteren van onze kwaliteit in dit veelzijdige medialandschap is een continue uitdaging voor onze mensen en de partners waarmee we werken. Een belangrijke succesfactor is flexibiliteit en lean operationele processen. Met het herontwerp van financiën is de nieuwe beheersing van de cijfers een duidelijke manier om dichter bij deze doelen te komen.”
Barent Momma, General Manager Bindinc.

De behoefte aan verandering

Jasper van Scheppingen, informatiemanager bij Bindinc, praat over de uitdagingen die het bedrijf onder ogen moest zien:

“Om kostenbesparingen en optimalisatie van bedrijfsprocessen te bewerkstelligen leek een investering in finance en business control de juiste keuze. Bindinc gebruikte tot dan toe nog altijd Excel-spreadsheets voor budgetteren, plannen en maandafsluitingen. Eerdere investeringen in traditionele Business Intelligence pakketten hadden nauwelijks impact gehad. In plaats dat deze tools dingen vereenvoudigden maakten deze de organisatie juist afhankelijk van IT en specifieke mensen.”
Jasper van Scheppingen – Informatiemanager

Extractie van het wezenlijke

BindInc begon met het zoeken naar een planningstool die in de behoefte van simpele planningsstructuren kon voorzien. 

“We hebben veel tijd geïnvesteerd in het vinden software die ons daadwerkelijk verder zou helpen. Hiervoor hebben we meerdere evenementen bijgewoond, maar liefst acht verschillende bedrijven geconsulteerd en sessies gehad met vier verschillende softwareleveranciers. Wij ontdekten dat informatiemanagement bestaat uit twee verschillende werelden: enerzijds wat bekend staat onder de naam Business Intelligence (BI) en anderzijds de wereld van Corporate Performance Management (CPM). Het was niet eenvoudig om al onze eisen te tackelen met één enkele oplossing.”
Jasper van Scheppingen – Informatiemanager

Voor assistentie keken ze vooral naar onderzoeken van Gartner en BARC die een zeer nuttig overzicht gaven van de verschillende oplossingen. Uiteindelijk besloot Bindinc om een RFP (Request For Proposal) te sturen naar de leveranciers die in staat waren om BI en CPM te combineren. Op basis van de Proof Of Concept (POC) kwam Jedox uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Geleidelijke en eenvoudige implementatie

“Tijdens de implementatie wist Celcus tijdig en binnen budget een oplossing op te leveren. En eerlijk gezegd was de scoping en de bijbehorende planning al vrij ambitieus. We hebben hierin geleerd dat de betrokkenheid van sleutelgebruikers vitaal is gedurende de voorbereidingsfase en tijdens de implementatie zelf. Het is makkelijk om jaren aan werk en modeleren in spreadsheets te onderschatten, maar aan het einde van de dag is het resultaat datgene wat telt. De business is erg blij met de functionaliteit, het gebruiksgemak en de on-demand beschikbaarheid van data. De initiële investering in tijd en geld heeft zich terugbetaald in maanden en ons eigen controlling team voegt nog geregeld functionaliteit toe.”
Jasper van Scheppingen – Informatiemanager

En Barent Momma onderschrijft dit:

“Het is nu zo veel makkelijker om onze operationele resultaten te verbeteren gebaseerd op de modellen die we hebben geïntegreerd in Jedox. Hieronder vallen onder andere advertentiemodellen, planning van interne/extern mensen, papier, printen en verzending, custom media, sales, enzovoorts. Het is nu eenvoudiger, minder tijdrovend en betrouwbaarder. Wij geloven dat Jedox een geweldige aanwinst is die ons helpt in het realiseren van ons missie als uitgever.”
Barent Momma – Algemeen Manager

Bindinc.

De Nederlandse uitgeverij Bindinc. bereikt, fascineert en verbindt. Met kwalitatieve publicatieconcepten, programma informatie op maat, een gigantisch bereik van meer dan 2.5 miljoen abonnees, duizenden titels en unieke kennis over hun klantenbestand. Het bedrijf werkt via alle mogelijke mediakanalen: analoog, digitaal, via print, online, mobiel en televisie.

Ook sneller en beter plannen? bel ons!
  (0346) 76 90 47