Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47

Klantverhaal UMC Utrecht

Celcus stelt een tool ter beschikking waarmee het traumacentrum processen voor datacollectie, rapportage en analyse kan structureren en optimaliseren.

 Trauma-processen optimaliseren in een ziekenhuis

Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is een hoog aangeschreven ziekenhuis en medisch onderzoekinstantie in het midden van Nederland. Vanwege de centrale locatie en de specialistische medische staf is het een van de drukst bezochte traumacentra in het land.

Jaarlijks worden er duizenden patienten opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH) voor veelal multi-disciplinaire behandelingen van hun letsel. Buiten het verschaffen van de best mogelijke behandeling en zorg voor deze patienten investeert het traumacentrum ook in specifiek wetenschappelijk onderzoek en performance management binnen de traumzorg keten.

Met de implementatie van Jedox stelt Celcus een tool ter beschikking waarmee het traumacentrum hun processen voor datacollectie, rapportage en analyse kan structureren en optimaliseren.

Aanvullende functionaliteit nodig voor voldoende registratie

In het algemeen is een ziekenhuis informatie systeem (ZIS) niet geschikt voor de gedetailleerde datacollectie en analyse van een specifieke patientenpopulatie. Meestal verschaffen deze systemen enkel de functionaliteit voor de registratie en opslag van simple ziekenhuislogistiek en patientendata. Deze worden opgeslagen als gestructureerde data (bv. SEH bezoek-log, labresultaten, opnametijden, etc.) en ongestructureerde data (bv. SEH-rapportages, behandelrapportages, diagnostiekuitslagen, etc.).

Daarnaast moet er, om inzicht te krijgen in de volledige traumazorg keten, ook integratie plaatsvinden met data uit systemen van derden (bv. pre-hospitale gegevens van de ambulancediensten). Vanwege de bovengenoemde karakteristieken wordt de datacollectie voor het traumacentrum veelal gedaan met spreadsheets en lokale standalone databases en is de analyse vaak tijdrovend en lastig.

Door het positioneren van Jedox in het midden van deze processen en systemen is de collectie en analyse van de data nu gestructureerd en ge├»ntegreerd.

Slim gebruik van bestaande bronnen

Door een connectie met de relationele databronnen (intern en van derden) kan de ETL automatisch de gestructureerde data transformeren en laden, terwijl write back functionaliteit nog steeds de gebruiker in staat stelt om de voordien ongestructureerde data direct weg te schrijven in de multidimensionale kubussen. In de tussentijd zal datavalidatie en een gestructureerde workflow het gedetailleerde registratierproces begeleiden vanaf het identificeren van patienten, het laden of registreren van data, en het monitoren en goedkeuren door de verantwoordelijk medisch specialist.

Tot slot verschaffen de standaard dashboards en dynamische rapportages via het web en de flexibele ad-hoc data discovery via de Excel add-in de analisten met de middelen om iedere vereiste analyse te kunnen uitvoeren.

UMC Utrecht

Met ruim 11.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht wil een belangrijke rol spelen in het internationale onderzoeksveld en toonaangevend zijn op het gebied van onderzoek en innovatie in de zorg.

Ook sneller en beter plannen? bel ons!
  (0346) 76 90 47