Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
SOAP WSDL

Koppeling via SOAP/WSDL
SOAP en WSDL zijn geen specifieke producten, maar standaarden voor data uitwisseling. Wij kunnen verbinden met alle cloud services die zich houden aan de SOAP/WSDL standaard. We kunnen de data uitlezen/ontsluiten, maar eventueel ook gegevens wegschrijven/toevoegen, mits het bronsysteem dit ook toestaat.