Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
Jedox

Jedox koppeling
Jedox gebruiken wij voor Corporate Performance Management toepassingen.
Jedox kan gekoppeld worden aan bijna alle bestanden, online diensten en producten.

De Jedox connector voor integratie

Steeds meer organisaties ontwikkelen een behoefte om hun planning & control processen beter te ondersteunen. Sommige van deze organisaties hebben een eerder stadium hun behoefte aan inzicht en analyse van realisatiecijfers ingevuld door een van de velen Business Intelligence tools op de markt. Echter, het vooruitkijken naar de toekomst vanuit deze context gebeurt vervolgens nog vaak met Excel aangezien de BI-tools geen mogelijkheid hebben tot handmatige invoer van planningen.

Het Jedox software platform vormt een sterk gestructureerde, innovatieve en intuïtieve oplossing voor dit planningsvraagstuk. Dit platform verschaft een totaalpakket voor data-extractie, rapportage, analyse en planning en is al jaren een koploper op het gebied van technologie en functionaliteit.

Flexibele import en export

Voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van Performance Management oplossingen gebruiken wij primair Jedox. Dit platform verschaft ons de flexibiliteit en structuur voor het realiseren van zowel standaardoplossingen als specifieke puntoplossingen. Zowel het ophalen van brondata, het bouwen van een datamodel als het ontwikkelen van rapportages kan allemaal in deze omgeving worden gedaan.

Indien nodig kan dit nog worden uitgebreid met exports naar velen bestandsindelingen of zelfs databases. Daarnaast biedt het platform ook de ruimte voor de inrichting en toekenning van taken binnen planprocessen door middel van zogenaamde workflow.