Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
P&L

Verlies en winstDe verlies- en winstrekening is onderdeel in het hart van uw financiele administratie. De baten en lasten kunnen op elk niveau (programma, product, taak) worden weergegeven voor de laatste begrotingsversie. Tevens zijn de mutaties van de reserveringen opgenomen.

Het prognosticeren vormt een essentieel onderdeel van financiële sturing. Per taak/ product/ FCL en kostensoort kan periodiek (per maand/ kwartaal) een prognose worden afgegeven door de desbetreffende budgethouder, inclusief workflow en begeleidend commentaar.Voordelen d.m.v. het verbeteren van budget en forcasting processen:
  • Integratie verschillende grootboeken
  • Automatische integratie met andere oplossingen
  • Centraal budget en forecast
  • Eén versie van de waarheid
  • Verschillende scenario's