Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
Financieel

Financiële PlanningAlle organisaties hebben een financiële administratie waarin uitgaven, inkomsten, investeringen en andere geldstromen worden geregistreerd. Om vervolgens ook te kunnen bepalen hoe de organisatie er financieel voorstaat moet deze data worden opgehaald uit deze administratie en voor rapportage en planningsdoeleinden gestructureerd worden gerapporteerd en verantwoord. Door uw bestaande systemen (grootboek, ERP, personeel) te koppelen en te ontsluiten kan u deze financiële planning processen optimaal voeden en controleren.

Wij bieden u op het gebeid van financiële planning onder andere de volgende onderdelen:

  • Verlies & Winst Planning
  • Balans Prognose
  • Cashflow of Liquiditeitsplanning
  • Financiële Consolidatie
  • Investeringsplanning (capex)

Plannen of budgetteren van de Verlies & Winst rekening

De Verlies & Winstrekening is het hart van de financiële administratie. Op basis van uw eigen schema van grootboekrekeningen kunt u op elk organisatieniveau beoordelen of er verlies of winst gemaakt wordt. De planning vormt vervolgens een essentieel onderdeel van de financiële sturing van een organisatie dus deze moet ook op het gewenste detailniveau gevuld kunnen worden.

Door bijvoorbeeld de rekeningen voor personeelskosten te koppelen aan de personeelskostenplanning en/of de rekeningen voor omzet te koppelen aan de salesplanning kan u komen tot een zeer gedetailleerde en betrouwbare planning voor uw verlies & winst. Met behulp van delta’s wordt vervolgens direct inzichtelijk hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot de ingevoerde planningen en kan u geïnformeerde controle uitoefenen op uw organisatie.

Balans Forecast of Prognose

Net als de verlies & winstrekening vormt ook de balans een belangrijk onderdeel in het hart van uw financiële administratie. Plan, begroot of forecast de verwachte balans standen. Ook hier worden op basis van uw eigen rekeningschema de passiva en activa gestructureerd opgehaald en getoond, inclusief uitsplitsing van uw reserves en reserveringen. Hierin zitten onder andere ook de benodigde koppelingen naar uw winst & verliesrekening en mogelijk ook de investeringsplanning (capex).

Cashflow of Liquiditeitsplanning

De geldstromen binnen uw organisatie zijn niet alleen belangrijk voor uw huidige gerealiseerde cashpositie maar kunnen ook goed gepland worden. Geldstromen en liquiditeit verwachtingen worden duidelijk inzichtelijk over de tijd met behulp van input uit andere modellen en uw eigen business logica.

Vervolgens kan er, met behulp van onder andere de indirecte methode, gepland worden zodat u ook altijd inzicht en controle heeft over de liquiditeit van uw organisatie naar de toekomst.

Consolideren van uw financiële resultaten en planning

Sommige organisaties hebben over hun historie één of meer overnames/fusies ondergaan of hebben deelnemingen in andere bedrijven. Daarnaast kan het ook nog eens zo zijn dat deze organisaties een eigen boekhoudpakket en/of rekeningschema hebben.

Het consolideren van deze cijfers (inclusief eliminaties en deelnemingspercentages) kan erg complex zijn, zeker wanneer dit ook meegenomen moet worden in planningen en prognoses. Het model voor financiële consolidatie automatiseert complexe consolidatieprocessen en maakt hieruit ‘audit-proof’ rapportages volgens internationale standaarden (bv. IFRS, GAAP, NL-GAAP).

Investeringsplanning (capex)

Investeringen zijn bij veel organisaties een belangrijke aanvulling op de financiële huishouding. Een belangrijke eigenschap van investeringen is dat deze over tijd worden afbetaald en afgeschreven. Daarnaast hebben investeringen vaak hun eigen budget en kostenprofiel.

Vooral tijdens het plannen, budgetteren en prognosticeren zijn deze investeringen van belang omdat u hier juist vooruitkijkt naar de toekomst. Binnen ons model kan u eenvoudig plannen en wordt, indien gewenst, automatisch de afschrijving berekend. Deze kan dan vervolgens ook weer worden geïntegreerd met de andere modellen (bijvoorbeeld de verlies & winst en de balans).

We stroomlijnen consolidatie, rapportage, enterprise budgetteren en rolling forecasts: u kunt al uw financiële processen optimaal beheersen. We sluiten aan op uw bestaande grootboek systeem, ERP en operationele systemen.

Maak uw eigen self-service management rapportage en drill down tot specifieke transacties in uw grootboek. Modelleer uw bedrijf met intuïtieve formules om meer grip op de winstgevendheid te krijgen of die te analyseren. Profiteer van aanzienlijke tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering in de analyse en planning, P & L, balans, kasstroom, omzet, kosten en liquiditeit overwegingen.

We bieden veel blueprints voor toepassingen die vergelijkbaar zijn maar in de definitieve uitwerking vaak nét even anders moeten om volledig aan te sluiten bij de wensen van de organisatie. Een aantal mogelijkheden die wij aanbieden voor het optimaliseren van uw financial planning: