Celcus - Specialisten in Business Intelligence en Enterprise Performance Management oplossingen.
Business Intelligence en Enterprise Performance Management.
BI & EPM
View this page in English
Phone  (0346) 76 90 47
JSON

Koppeling via JSON
Wij kunnen JSON gestructureerde bestanden uitlezen/ontsluiten vanaf een bestandsysteem of via een URL. We kunnen eventueel ook gegevens wegschrijven in JSON-bestanden.

Wat is JSON?

JSON staat voor Java Script Object Notatie en heeft alles te maken met de web browser taal JavaScript. Deze manier van object beschrijving wordt vaak aangeboden voor het (automatisch) uitwisselen van gegevens via web-services en cloud producten, zoals SOAP koppelingen of REST connector.

JSON en bijvoorbeeld ook XML ondersteunen beide complexe structuren en meer mogelijkheden voor verschillende niveau's, eigenschappen, afhankelijkheden en hiërarchieën. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld csv bestanden, waarbij slecht statische tabel achtige formaten mogelijk zijn.

Koppelen in de Cloud via een web service met JSON

Wij koppelen regelmatig aan webservices in de cloud. Hierbij verwerken wij ook gegevens uit JSON bestanden of via een url live gekoppeld aan een dienstverlener. Bovendien bieden we naast het lezen van gegevens uit JSON bestanden uit verschillende bronnen ook de mogelijkheid tot het exporteren naar dit bestandsformaat.